Parkingi


Parkingi, Garaże wielopoziomowe

 • znakowanie poziome (linie, strzałki)
 • numeracja miejsc parkingowych
 • oznaczenie miejsc dla inwalidów itp.
 • znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów, naroży, schodów, progów
 • oznaczenie miejsc wyłączonych z ruchu, ppoż.
 • malowanie posadzki betonowej

W zależności od wymaganego okresu gwarancji prace w/w wykonujemy
(pełna kolorystyka RAL):

 • farbą drogową
 • farbą drogową zabezpieczoną lakierem bezbarwnym
 • farbą na bazie żywicy akrylowych
 • farbą chemoutwardzalną „Bascodur”
 • masą chemoutwardzalną
 • znaki drogowe wszystkich rodzajów i typów
 • tablice informacyjne
 • specjalne oznaczenia sektorów itp.
 • ograniczni wysokości, skrajni
 • osłony konstrukcji betonowych, odbojnic
 • osłony bram różnego typu
 • blokady i zapory parkingowe
 • słupki parkingowe
 • lustra drogowe