HOCHTIEF POLSKA – Nowy Terminal Lotniczy we Wrocławiu

  • ELEMENTY INŻYNIERII RUCHU dostawa/montaż
  • ograniczników parkingowych
  • barier energochłonnych dla zabezpieczenia linii rozładunku i załadunku bagaży
  • OZNAKOWANIE POZIOME
  • malowanie linii – grubowarstwowe chemoutwardzalne
  • OZNAKOWANIE PIONOWE
  • dostawa i montaż znaków drogowych
  • wiercenie w granicie otworów w celu montażu słupków

Oferujemy malowanie linii, usÅ