INWESTOR: AEDES – Osiedle Mieszkaniowe w Krakowie

  • OZNAKOWANIE POZIOME
  • malowanie pasów, miejsc postojowych, strzałek, linii krawędziowych, linii segregacyjnych
  • numeracja miejsc postojowych
  • oznakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów i naroży
  • OZNAKOWANIE PIONOWE
  • dostawa i montaż znaków drogowych
  • montaż ograniczników wysokości

Oferujemy malowanie linii, usÅ