INWESTOR ALFA-DACH Sp. z o.o.

BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY
  • oznakowanie poziome
  • oznakowanie ostrzegawcze żółto-czarne słupów i narozy ścian
  • oznakowanie taśmą ostrzegawczą krawędzi mechanicznych ramp parkingowych
  • numeracja stanowisk dwupoziomowych
  • znaki pionowe
  • elementy uchylne ograniczające wysokość wjazdu
  • doradztwo projektowe

Oferujemy malowanie linii, usÅ