MILART Wrocław

Parking podziemny budynku wielorodzinnego
  • projekt organizacji ruchu
  • linie parkingowe P-18
  • oznakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów i naroży
  • malowanie cokołu, kolor szary, na ścianach i słupach
  • numeracja stanowisk
  • ograniczniki parkingowe
  • progi zwalniające
  • znaki drogowe

Oferujemy malowanie linii, usÅ