PPiRI INSTALPROJEKT HOLDING SP. Z O.O. – Parking Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

  • kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome garażu podziemnego
  • oznakowanie drogi dojazdowej do garażu
  • oznakowanie podjazdu pod izbę przyjęć
  • OZNAKOWANIE POZIOME
  • malowanie linii, strzałek, pasów oraz innych symboli
  • numeracja miejsc parkingowych
  • malowanie ostrzegawcze krawędzi stropów oraz słupów
  • OZNAKOWANIE PIONOWE
  • dostawa i montaż znaków drogowych
  • dostawa i montaż elementów BRD – słupki blokujące, separatory ruchu

Oferujemy malowanie linii, usÅ