ZUBLIN Polska

Warszawa – Daimler Chrysler
  • kompleksowe oznakowanie trzech poziomów parkingów
  • oznakowanie poziome posadzek żywicznych „sika”
  • oznakowanie pionowe, informacyjne
  • oznakowanie ostrzegawcze słupów i naroży ścian
  • montaż ograniczników wysokości

Oferujemy malowanie linii, usÅ