Blog - najnowsze informacje
Kontakt

Nowe znaki na polskich drogach

Nowe znaki opracowało Ministerstwo Infrastruktury. Informują one o odcinkowym pomiarze prędkości. O zaistniałej sytuacji poinformował resort. Jego zdaniem bardziej czytelne oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostały opublikowane 30 lipca 2019 roku w Dzienniku Ustaw.

Do tej pory odcinkowy pomiar prędkości służący do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi oznaczony był za pomocą znaku D-51 „Kontrola prędkości fotoradar” i tabliczki T-1a informującej o długości odcinka pomiarowego. Prowadziło to do kilku nieporozumień. Po pierwsze wielu kierowców błędnie zakładało, że ma do czynienia ze zwykłym fotoradarem. Po drugie z powodu nieznajomości przepisów i w obawie przed mandatem część z nich poruszała się z mniejszą prędkością. Często wynosiła ona mniej niż 50 km/h. Stwarzając przy tym zagrożenie dla innych kierujących.

 

Obecnie wszystkie niesnaski ma rozwiązać nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wskazujący fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości. Natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

 

Gdy znak D-51a nie będzie mógł stanąć na początku odcinka ma być postawiony wcześniej, a tabliczka T-1 ma informować jak daleko za nim zaczyna się odcinek pomiarowy. Wejście przepisów w życie rozpoczęto 14 sierpnia.

 

 

Grafika jest objęta prawami autorskimi w związku z tym odsyłamy do wyszukiwarki.
Powrót

Skontaktuj się z nami!