Blog - najnowsze informacje
Kontakt

Wejście na budowę

W tym artykule postaram się udowodnić jak ważne jest przestrzeganie zasad .

Wejście na budowę to wbrew pozorom dość skomplikowana sprawa. Prace budowlane wykonywane są wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Pracownik budowlany wykorzystuje szereg maszyn i urządzeń technicznych, elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych. Nieodzownie bardzo ważnym elementem do podjęcia prac jest odpowiednie przeszkolenie pracowników. Powinno ono polegać przede wszystkim na jasnym określeniu ryzyka zawodowego oraz przeszkolenia z zakresu BHP. Czasami wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, a konsekwencje poniesione podczas wykonywanych prac mogą doprowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Zapewne każdy z was doskonale wie o czym tutaj mowa. Nasza firma jako podwykonawca robót wdraża nowe standardy. Dzięki temu wzrasta kultura pracy na budowach, zaczyna funkcjonować planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem pracy.  Prowadzimy i organizujemy roboty w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych nam zadań.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie

Pracownik ma obowiązek:

 • brać udział w szkoleniach BHP oraz znać przepisy z tego zakresu,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami BHP oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie,
 • stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej,
 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych i współpracowników o zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Do najważniejszych obowiązków pracodawcy należy:

 • wyposażanie pracowników w ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 • niedopuszczanie pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają wymaganych kwalifikacji,
 • wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i  rusztowanie, spełniające wymagania zasadnicze oraz minimalne,
 • poddawanie pracowników badaniom lekarskim i szkoleniom w zakresie BHP przed dopuszczeniem ich do pracy,
 • ocenianie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

Osoba kierująca jest zobowiązana do:

 • organizowania stanowisk pracy oraz respektowania przepisów BHP, tak aby zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym
 • dbania o środki ochrony zbiorowej oraz egzekwowania od pracowników stosowania środków ochrony indywidualnej.

Przed przystąpieniem wejścia na budowę podwykonawcy są zobowiązani do obowiązkowego opracowania IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót i zaznajomić z nią pracowników.

Praca na wysokości a bezpieczeństwo na budowie

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na budowie jest praca na wysokości prowadzona bez odpowiednich zabezpieczeń. Na placach budów dochodzi bardzo często do tragicznych w skutkach upadków pracowników z wysokości lub wypadków spowodowanych przez spadające przedmioty. Środkami zabezpieczającymi przed zagrożeniami występującymi przy pracy na wysokości to:

 • sprawdzenia stabilności, wytrzymałości na przewidywane obciążenia oraz stanu technicznego stałych elementów, mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
 • zapewnienia odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, takiego jak: szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),
 • zapewnienia hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Współpracujemy z największymi Generalnymi Wykonawcami i Inwestorami w Polsce. Należą do nich Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal, Mota-Engil, PORR, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. Wszystkie te firmy podpisały Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jest to nieformalna organizacja największych firm budowlanych działających w Polsce.

Warto pamiętać 

gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub innych osób, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego !

 

Polecamy także:

Stal Corten – blacha kortenowska podbija świat

Powrót

Skontaktuj się z nami!